in

Inkansantska služba u Šidu olakšava plaćanje računa

ŠID –

Plaćanje računa za mnoge je “noćna mora“, posebno za stariju populaciju, koja odmah pomisli na redove na uplatnim mestima. Naravno, ima i onih koji račune plaćaju elektronskim putem, ali to je zanemarljiv broj. Rukovodstvo Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ u Šidu je odlučilo da ovaj problem reši.

U JKP „Standard“ posle mnogo godina uvedena je inkasantska služba, kako bi se omogućilo svima koji ne mogu da odu do pošte, banke ili blagajne ovog javnog preduzeća da izmire svoje obaveze. Ovakav način naplate mesečnog računa za odnošenje kućnog smeća mnogi su prihvatili sa odobravanjem.

Mnogi su zaboravili da smo nekada plaćali brojne račune čekajući inkasanta, i ne samo račune za odnošenje kućnog smeća, već i struju vodu, tv pretplatu. Zašto je došlo do ove promene u JKP „Standard“ imaju objašnjenje. Milenka Subić, vd direktorka JKP „Standard“ kaže da je ova novina u radu nešto što će pomoći starijim meštanima u gradu i seoskim sredinama.

Uvođenje inkasantske službe je novina na koju ćemo se brzo navići, a mnogima će omogućiti komforniji način plaćanja računa ne „od kuće“, već sa kućnog praga.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /