in

Измена режима саобраћаја на Булевару ослобођења

Забрана саобраћаја подразумева и измену траса линија Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, и то:

ЛИНИЈЕ БРОЈ 10,15,17,ТЕ-ТО на следећи начин: из центра: од раскрснице Булевар ослобођења и Булевар краља Петра И скрећу десно на Булевар краља Петра И, па затим лево у Кисачку улицу и настављају својом редовном трасом. На измењеном делу трасе користи редовно стајалиште Булевар краља Петра I-Булевар ослобођења (стајалиште линија 3 и 8). Према центру: од раскрснице улица Кисачке и Булевара Јаше Томића настављају право Кисачком улицом затим скрећу десно на Булевар краља Петра I до Булевара ослобођења где скрећу лево на своју постојећу трасу, осим линије 17 која Кисачком улицом наставља својом редовном трасом до центра. На измењеном делу трасе користи редовно стајалиште Кисачка-Булевар Јаше Томића (стајалиште линија 1 и 11б).

ЛИНИЈЕ БРОЈ 60,61,62,63,77,78,79,80,81,84,86 на следећи начин: смер од железничке станице: након изласка са МАС-а скрећу десно на Булевар Јаше Томића, затим лево у Руменачку улицу, затим скрећу лево на Булевар краља Петра И и саобраћају до Булевара ослобођења где скрећу десно на Булевар ослобођења и настављају својом редовном трасом. На измењеном делу трасе се не користе стајалишта. Смер ка железничкој станици: од раскрснице Булевараа ослобођења и Булевар Краља Петра I, аутобуси скрећу десно на Булевар краља Петра И затим лево у Кисачку улицу, до Булевара Јаше Томића где скрећу лево на Булевар Јаше Томића и саобраћају до МАС-а. На измењеном делу трасе користи редовно стајалиште Булевар краља Петра I-Булевар ослобођења (стајалиште линија 3 и 8).

ЛИНИЈА БРОЈ 3а,4,5Н,19,52,53,54,55,56,64,68,69,71,72,73,74,76 на следећи начин: смер од железничке станице: након изласка са. железничке станице аутобуси саобраћају десно на Булевар Јаше Томића до Руменачке улице затим скрећу лево у Руменачку улицу и саобраћају до Булевара краља Петра I где скрећу лево на Булевар краља Петра I и саобраћају до Булевара ослобођења затим скрећу десно на Булевар ослобођења и даље саобраћају редовном трасом. На измењеном делу трасе се не користе стајалишта. Смер ка железничкој станици: од раскрснице Булевара ослобођења и Булевара краља Петра I скрећу лево на Булевар краља Петра I и саобраћају до Руменачке улице затим скрећу десно у Руменачку улицу и саобраћају до Булевара Јаше Томића затим скрећу десно и настављају до Ж.станице. На измењеном делу трасе користи се привремено стајалиште на Булевару краља Петра И (након 50 метара од редовног стајалишта Булевар краља Петра I-Булевар ослобођења линија 3 и 8).

ЛИНИЈА БРОЈ 14 на следећи начин: из центра: од раскрснице Булевара ослобођења и Булевара краља Петра И скреће лево на Булевар краља Петра И па затим десно у Руменачку улицу и саобраћа до раскрснице са Булеваром Јаше Томић где настаља право Руменачком улицом својом редовном трасом. На измењеном делу трасе користи привремено стајалиште на Булевару краља Петра I (након 50 метара од редовног стајалишта Булевар краља Петра И-Булевар ослобођења линија 3 и 8). Са Сајлова: Од раскрснице Руменачке улице и Булевара Јаше Томића наставља право Руменачком улицом до раскрснице са Булеваром краља Петра И, затим скреће лево до раскрснице Булевара краља Петра И и Булевара ослобођења где скреће десно на Булевар ослобођења и наставља својом редовном трасом. На измењеном делу трасе се користи стајалиште у Руменачкој улици код АБЦ-а.

ЛИНИЈА БРОЈ 7А и 7Б на следећи начин: ЛИНИЈА 7А: Од раскрснице Руменачке улице и Булевара Јаше Томица аутобуси настављају право Руменачком улицом до раскрснице са Булеваром краља Петра И затим скрећу лево до раскрснице Булевара краља Петра И и Булевара ослобођења где скрећу десно на Булевар ослобођења и настављају својом редовном трасом. На измењеном делу трасе се користи стајалиште у Руменачкој улици код АБЦ-а. ЛИНИЈА 7Б: Од раскрснице Булевара ослобођења и Булевара краља Петра I скреће лево на Булевар краља Петра И па затим десно у Руменачку улицу и саобраћа до раскрснице са Булеваром Јаше Томића где настаља право својом редовном трасом. На измењеном делу трасе користи привремено стајалиште на Булевару краља Петра И (након 50 метара од редовног стајалишта Булевару краља Петра I-Булевар ослобођења линија 3 и 8).

ЛИНИЈА 51А И 51Б на следећи начин: ЛИНИЈА 51А: Након изласка са железничке станице скреће десно на Булевар Јаше Томића до Руменачке улице затим скреће лево у Руменачку улицу и саобраћа до Булевара краља Петра И где скреће лево на Булевар краља Петра I и саобраћа до Булевара ослобођења, затим скреће десно на Булевар ослобођења и саобраћа својом редовном трасом. На измењеном делу трасе се не користе стајалишта. ЛИНИЈА 51Б: Од раскрснице Булевара ослобођења и Булевара краља Петра И скреће лево на Булевар краља Петра I и саобраћа до Руменачке улице, а затим скреће десно у Руменачку улицу и саобраћа до Булевара Јаше Томића, затим скреће десно до железничке станице. На измењеном делу трасе користи привремено стајалиште на Булевару краља Петра I (након 50 метара од редовног стајалишта Булевар краља Петра I-Булевар ослобођења линија 3 и 8).