in

Јавни дуг Србије 30,59 милијарди евра, дефицит републичког буџета 72 милијадри динара

Удео јавног дуга у бруто домаћем производу (БДП) повећан је у марту за 0,3 процентна поена у односу на претходни месец, на 51,9 посто.

Учешће јавног дуга у БДП-у земље износило је на крају 2021. године 56,5 одсто, према подацима из табеле Министарства финансија.

Дефицит републичког буџета 72 милијадри динара у првом тромесечју

Дефицит републичког буџета Србије износио је 72,1 милијарду динара у првом тромесечју ове године, објавило је данас Министарство финансија.

Приходи су остварени у износу од 373,3 милијарде динара, а расходи су извршени у износу од 445,3 милијарде, наводи се у саопштењу министарства.

Само у марту, буџетски дефицит је износио 19,2 мллијарде динара.

Према подацима Министарства финансија, у марту су наплаћени приходи у износу од 133,2 милијарде динара, од чега су порески приходи били 119,4 милијарде. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ-а, 69,3 милијарде динара, и акциза у износу од 21,4 милијарде.

Непорески приходи су износили 13,2 милијарде динара, а прилив донација 0,6 милијарди.

Расходи су у посматраном месецу износили 152,4 милијарде динара, при чему су издаци за запослене били 29,6 милијарди, трансфери фондовима ПИО, РФЗО, НСЗ, и СОВО 14,1 милијарду, субвенције 27,7 милијарди, а капитални издаци 30,5 милијарди динара.

На нивоу опште државе, у прва три месеца 2022. остварен је фискални дефицит од 68 милијарди динара и примарни фискални дефицит од 14,8 милијарди, наводи се у саопштењу.