in

Karan: MUP Srpske već 32 godine garant vladavine prava i bezbednosti

Karan: MUP Srpske već 32 godine garant vladavine prava i bezbednosti

On je naglasio da MUP kontinuirano godinama, uz podršku Vlade i predsednika Srpske, radi na jačanju svojih kapaciteta s ciljem efikasnijeg rada, te se osim ulaganja u obuku i opremanje, radi i na poboljšanju materijalnog položaja svojih službenika.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske ocenio je da je stanje bezbednosti u Srpskoj potpuno povoljno i stabilno i zahvalio svakom pripadniku MUP-a koji pošteno, efikasno i u skladu sa zakonom izvršava zadatke, bez obzira na kojim poslovima je angažovan jer, kako je rekao, svaki od njih je dao doprinos tome da se danas može reći da je Republika Srpska stabila i bezbedna.

“Evo i proteklih dana svedoci ste naših aktivnosti koje su reakcija na terorirstički napad u Moskvi, a koje preduzimamo s ciljem preventivnog delovanja i zaštite naših grđana i njihove imovine”, rekao je Karan.

Kao najvažnije aktivnosti policije, on je naveo borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije jer predstavlja jednu od najvećih, najopasnijih i najsloženijih pretnji koji može direktno da ugrozi bezbednost i stabilnost na nacionalnom i međunarodnom nivou.

S tim u vezi, prošle godine procesuirano je 12 organizovanih kriminalnih grupa u vezi sa zloupotrebama opojnih droga, neovlaštenim prometom oružja i vojne opreme, zloupotrebama službenog položaja, sprečavanja dokazivanja, ometanja rada pravosuđa, primanja i davanja mita i ostalog.

“Ponosan sam načinom na koji su pripadnici MUP-a Republike Srpske odgovorili na otvaranje ‘Skaj’ i ‘Anom’ aplikacija, iako su se i sami time našli pod posebnim bezbednosnim pretnjama. Samo zahvaljujući podacima iz ‘Skaja’ i razmenom podataka sa Evropolom uspešno smo proveli niz istraga koji smo procesuirali organizovane kriminalne grupe koje su se na području regiona bavile trgovinom narkoticima i oružjem”, istakao je Karan za Srnu.

Karan je naglasio da pretnju globalnoj bezbednosti predstavlja i terorizam, a da napadi koji su se desili u BiH pokazuju da ova zemlja nije izuzeta od ove pošasti.

“MUP Srpske čini sve da se bezbednosni problemi preduprede i u tom smislu sarađujemo ne samo sa bezbednosnim agencijama u BiH i regionu, već i šire. Godinama upozoravamo da se u BiH formiraju vehabijske zajednice i paradžemati, zbog čega je neophodna adekvatna reakcija političkih, verskih i pravosudnih institucija na te izazove”, istakao je Karan.

On je konstatovao da je veoma značajno što je uspostavljena zajednička kontakt tačka za saradnju sa Evropolom, te da se pravovremenom razmenom informacija i dobrom saradnjom jedino može voditi uspešna borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, budući da za kriminalce u regionu nema granica.

Kada je reč o saradnji sa policijama regiona, on je posebno istakao Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane Srbije koji su podrška i u smislu stručnog usavršavanja i školovanja kadra iz Srpske.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /