in

Klizište u Kameničkom parku miruje, deo parka zatvoren za posetioce, angažovani stručnjaci za sanaciju

Grad Novi Sad, kao i sve nadležne gradske i pokrajinske službe rade na ispitivanju pojave klizišta u Kameničkom parku, ali i definisanju adekvatnih stručnih mera za sanaciju klizišta, te očuvanja ovog Parka prirode.

Trenutno se realizuju aktivnosti u okviru sprovođenja geotehničkih i geomehaničkih istražnih radnji na području šireg pojasa nestabilne padine koja obuhvata i Kamenički park. Angažovana stručna lica imaju zadatak da sveobuhvatno i detaljno istraže razloge pojave klizišta i predlože adekvatne mere za sanaciju.

Proces istražnih radnji i merenja je složen proces za koji je potrebno odgovarajuće tehnološko vreme, kako bi zaključci i predložene mere sanacije bile delotvorne i trajne.

klizi, te, kameni, ki, park

Grad Novi Sad će o stanju klizišta u Kameničkom parku redovno obaveštavati građane, kako bi se osigurali bezbednost i sigurnost svih posetilaca parka, ali i stanovnika koji žive duž područja nestabilne padine.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /