in

Koha predstavila “nemački” nacrt statuta: ZSO status pravnog lica

Nacrt statuta, o čemu se informacija pojavila krajem prošlog meseca, kao dokumentu na kome, na inicijativu Nemačke rade Fondacija Fridrih Ebert Štiftung (FES) i Evropski institut za mir (EIM) i koji bi trebalo da se nađe na stolu EU posrednika Miroslava Lajčaka, kako navodi Koha, ima 17 članova, a glavni ciljevi formiranja ZSO su jačanje lokalne demokratije i pun nadzor nad razvojem lokalne ekonomije i obrazovanja.

Tahiri: ZSO je posao za Kurtija

Bivši glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom, Edita Tahiri, izjavila je da je Zajednica srpskih opština posao za premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija.

Tahiri je, na Fejsbuku, navela da je Kurti došao na vlast suprotstavljajući se formiranju ZSO i da bi ga sada trebalo pitati o tome.

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabriel Eskobar zatražio je od Kurtija odgovor o ZSO i taj dokument se danas pojavio u medijima, napisala je Tahiri na Fejsbuku.

Među funkcijama koje su predviđene nacrtom je i mogućnost saradnje sa državama i privrednim subjektima u regionu, uključujući centralnu Srbiju u oblasti lokalne ekonomije, obrazovanja i zdravstva.

ZSO, prema ovom nacrtu, mora imati svoje zvanične simbole, uključujući grb i zastavu, koje će dizajnirati Bord Asocijacije/Zajednice u skladu sa zakonima i kosovskim ustavom, a njeno sedište odrediće Skupština.

Predviđa se takođe da ZSO ima pravo na sopstvene bankovne račune, da poseduje imovinu i da se bavi finansijskim transakcijama.

ZSO bi, predviđeno je, imala pun nadzor nad razvojem lokalne privrede, pomagala bi i podržavala opštine članice u kreiranju projekata, politika i mera koje razvijaju njihovu lokalnu ekonomiju ili pomažu u angažovanju finansijskih i ljudskih resursa vezanih za ekonomske usluge, finansiranje i promociju aktivnosti na povećanju ekonomskog razvoja, investicija i poslovnog povezivanja, i zastupanje interesa opština i privrednih subjekata na njihovoj teritoriji u odnosu na centralne organe vlasti, kao i sa drugim državama i privrednim subjektima u regionu i šire, uključujući i, kako se navodi, one iz Srbije.

ZSO bi prema ovom nacrtu imala nadzor u oblasti obrazovanja tako što bi pomagala saradnju opština članica u cilju unapređenja standarda obrazovanja na lokalnom nivou i sprovodila bi istraživanja i praćenje obrazovnih trendova među članicama, na KiM i inostranstvu. Takođe pružala bi pravnu, naučnu, finanijsku i administrativnu podršku opštinama članicama u oblasti obrazovanja, uključujući i visoko obrazovanje u skladu sa zakonom.

Bila bi zadužena za distribuciju udžbenika koji se odnose na obrazovanje na srpskom jeziku po, kako se navodi, kosovskom nastavnom planu i program. Takođe, sarađivala sa drugim stranama, uključujući i prosvetne vlasti Srbije, kako bi ispunila ovaj cilj.

ZSO bi, između ostalog, imala pun nadzor na unapređenju primarne, sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite kroz pomoć u saradnji među opštinama članicama s ciljem unapređenja, primarne, sekundarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Između ostalog, finansirala bi i/ili prikupljala sredstva podrške za socijalnu zaštitu stanovnika opština članica, poštujući etničku raznolikost.

ZSO bi vršila potpuni nadzor nad koordinacijom urbanog i ruralnog planiranja, finansirala bi stambena rešenja za povratnike na Kosovo u opštinama članicama i bila bi povezena sa raseljenim licima.

Takođe, ZSO bi sprovodila, koordinirala i olakšavala aktivnosti istraživanja i razvoja, te promovisala, širila i zastupala pitanja od zajedničkog interesa opština članica.

Uspostavljala bi odnose i zaključivala sporazume o saradnji sa drugim opštinskim, lokalnim i međunarodnim udruženjima, relevantnim za ispunjavanje svojih ciljeva.

ZSO bi imala Skupštinu, predsednika, potpredsednika, Savet, Odbor i Odeljenje za žalbe.

Broj poslanika u Skupštini utvrđivao bi se brojem poslanika u skupštinama opština članica u odnosu 10 prema jedan, odnosno svaka opština bi delegirala po jednog predstavnika u Skupštinu ZSO.

Mandat Skupštine bio bi vezan za mandate skupština opština opština učesnica.

Skupština bi, između ostalog, birala predsednika i potpredsednika. Predsednik bi predstavljao ZSO pred centralnim vlastima i trećim licima, domaćim ili stranim.

Savet ZSO bi bio sastavljen od najviše 30 članova koji bi se birali među stanovnicima opština članica, uključujući gradonačelnike i bio bi etnički raznolik.

Posebnim aktom vlade u Prištini ZSO bi dobila status pravnog lica i pravnu sposobnost neophodnu da ispuni svoje ciljeve, što uključuje i pravo na posedovanje pokretne i nepokretne imovine, na suvlasništvo kompanija koje pružaju lokalne usluge u okviru ciljeva ZSO i na sklapanje ugovora, uključujući ugovore o radu.

ZSO bi imala svoj budžet za upravljanje u skladu sa principima transparentnosti i odgovornosti, kao i sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

ZSO bi se finansirala od priloga njenih članova, prihoda i sredstava od usluga koje pruža, njenih preduzeća ili sredstvima koja proizlaze i njene pokretne ili nepokretne imovine. Takođe, finansirala bi se od priloga, grantova, donacija i finansijske podrške drugih domaćih i međunarodnih udruženja i organizacija, uključujući sredstva iz centralne Srbije.

Bila bi oslobođen obaveza i poreza u realizaciji svojih ciljeva, po istom osnovu kao i opštine učesnice.

Najzad, u prelaznim i završnim odredbama, predviđeno je, između ostalog, da prištinska vlada u svakom trenutku može da iskoristi svoje, kako se navodi, ustavno pravo da uputi Ustavnom sudu pitanja u vezi sa ustavnošću bilo kog aspekta rada i funkcija ZSO.

Stalni predstavnik Fondacije Fridrih Ebert Štiftung u Prištini Rene Šle (René Schlee) potvrdio je krajem septembra za Tanjug da zajedno sa Evropskim institutom za mir radi na izradi statuta Zajednice opština sa srpskom većino na KiM, da je taj rad u toku i da će rezultati biti dostavljeni zainteresovanim stranama i javnosti.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /