in

Koridori Srbije: Imamo dozvole za rad na obilaznici oko Novog Sada

U saopštenju se navodi da je 31. maja ove godine od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobijeno rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli za prvu fazu izgradnje obilaznice oko Novog Sada na trasi državnog puta IIA reda br. 111, za izgradnju privremenih mostova sa leve i desne obale Dunava, a potvrda o prijavi radova na osnovu ove građevinske dozvole dobijena je 8. jula.

Dodaje se da je 15. septembra od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dobijeno rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli za drugu fazu izgradnje obilaznice oko Novog Sada na trasi državnog puta IIA reda br. 111, za izgradnju privremene saobraćajnice za potrebe građenja mosta preko reke Dunav.

Potvrda o prijavi radova na osnovu ove građevinske dozvole dobijena je 27. septembra, navode iz Koridora Srbije.

Dodaju da je kompanija CRBC, u skladu sa ugovornim obavezama i dobijenim privremenim građevinskim dozvolama, juče počela predviđene aktivnosti na izgradnji privremenih objekata, koji će služiti za izgradnju glavnih objekata u okviru ovog projekta.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /