in

Makro pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od tri godine

Makro pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od tri godine

Drobnjaku je ovom presudom izrečena i novčana kazna od 250.000 dinara, dok je Danja Milanović pravosnażno osuđena na kaznu zatvora od dve godine u novčanu kaznu od 200.000 dinara.

Oni su osuđeni za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i posredovanje u vršenju prostitucije.

Drobnjak je proglašen krivim da je od septembra 2022. do maja 2023. godine organizovao kriminalnu grupu sa ciljem sticanja novca od prostitucije, a on je lično ili preko pripadnika grupe pronalazio žene u Beogradu i Aranđelovcu i podsticao ih na vršenje seksualnih usluga.

Obećavao im je prevoz do adresa klijenata i ličnu zaštitu, te je nakon njihovog pristanka organizovao pronalaženje i zakup stanova u Beogradu, u kojima su boravile angažovane žene, a koje je obezbeđivao pripadnik njegove grupe Klarl Daniel.

Drobnjak je osuđen da je izdavao naloge osuđenim pripadnicima grupe, odnosno sekretaricama osuđenima Bosiljki Grabovac i Željani Štreker, kao i osuđenoj Danji Milanović, da na internet portalu namenjenom za promovisanje pružanja seksualnih usluga postavljaju i ažuriraju oglase sa fotografijama i oglašenim brojevima telefona angažovanih ženskih osoba i da po njegovom nalogu sa klijentima ugovaraju vrste seksualne usluge, mesto, vreme, dužinu i cenu pružanja seksualne usluge.

Organizovao je pružanje seksualnih usluga i sprovodio devojke do ugovorenih mesta, njihovu predaju klijentima, i način raspodele novca stečenog kroz prostituciju, u smislu prikrivanja troškova vršenja krivične delatnosti, a zatim i podelu zarade.

Danja Milanović oglašena je krivom što je od marta do 10. maja 2023. godine postala pripadnica ove grupe sa tačno definisanim ulogama.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /