in

Matica srpska predstavila ovogodišnje kolo edicije Prva knjiga (AUDIO)

Matica srpska predstavila ovogodišnje kolo edicije Prva knjiga (AUDIO)

U ovogodišnjem kolu Prve knjige Matice srpske objavljene su zbirke priča Pneuma Simonide Lončar i Prihvati igru? Marijane Jelisavčić, kao i zbirka pesama Iz albuma nestalog u požaru Milana Tice i studija Jovane Vojvodić naslovljena Milka Grgurova Aleksić – kroz poglavlja i činove.

Pneuma Simonide Lončar počiva na sentimentalno-arealno-atavističkom verovanju da je prošlost uvek živa i da se duh ili sloj određenog trenutka mogu prizvati na mnoge načine. Naslov ima funkciju uputstva za čitanje, s obzirom na to da je za stoike u grčkoj filozofiji pneuma značila pokretni princip sveukupne prirode.

Zbirka priča Prihvati igru? Marijane Jelisavčić razobličava atraktivan fenomen igre čoveka sa samim sobom ili protiv samog sebe. Posebna autopoetička intriga je autorkino bavljenje tehnološkom pozadinom nastajanja njenih priča – digitalnim svetom, filmom, muzikom, te rizicima susreta savremenog čoveka sa virtuelnim svetom.

Pesnička knjiga Iz albuma nestalog u požaru Milana Tice objedinjuje 27 pesama koje u središtu motivske strukture imaju motiv fotografije, kao predmeta ali i umetničke forme koja se prepliće sa poezijom sve dok lirski subject i sam ne postane fotografija, ili pesma.

U studiji Milka Grgurova Aleksić – kroz poglavlja i činove Jovana Vojvodić se bavila likom i delom srpske književnice, prevoditeljke i glumice, prikupljajući i povezujući u kompleksnu celinu značajne podatke o njenom životu o stvaralaštvu.

Knjige objavljene u ediciji Prva knjiga Matice srpske objavljuju se u simboličnom tiražu od 300 primeraka, predstavljajući moralnu podršku mladim piscima, pesnicima i istraživačima. Sistemom razmene, knjige dospevaju u nacionalne biblioteke u zemlji i inostranstvu, zaključno sa Kongresnom bibliotekom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /