in

Mirović primio polaznike Regionalne akademije za kreiranje javnih politika

Reč je o školi koju organizuje Regionalna škola za javnu upravu – RESPA, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Univerzitetom u Novom Sadu.

U pitanju je pilot – projekat u regionu, čiji je cilj dalje jačanje kapaciteta državnih službenika u oblasti planiranja politika zasnovanog na dokazima i produbljivanje znanja o metodama i alatima koji mogu doprineti efikasnijem radu u tom složenom poslu.

“Kreiranje javnih politika, odnosno osmišljavanje mera koje vlade uvode kao odgovor na potrebe društva u oblastima koje su javni interes, od ogromnog je značaja za sve nas i za čitavo društvo”, izjavio je predsednik Mirović.

Prema predsednikovim rečima, suština je u tome kako da prepoznamo potrebe građana, kako da ih posmatramo kao prioritet i kako da kroz državne mehanizme realizujemo konkretne mere za ispunjavanje tih potreba i očekivanja.

“To nije moguće ukoliko ne uključimo najširi front svih koji imaju odgovarajuću ulogu, i ukoliko se ne analiziraju praktični efekti mera i na osnovu toga ne definišu nove politike”, rekao je predsednik Mirović i naglasio da je ovakav način kreiranja politika jedan od kamena temaljaca demokratskog sistema.

Mirović je izjavio da se Pokrajinska vlada od 2016. godine do danas drži upravo tih pricipa, i naveo nekoliko primera koji to potvrđuju.

“Pristupili smo revitalizaciji sistema zdravstvene zaštite u Vojvodini, a prethodno je to pitanje uvedeno u program rada koga se Pokrajinska vlada do danas drži”, naglasio je Mirović.

Kako je predsednik istakao, drugi cilj sprovođenja javnih politika jeste otvaranje novih radnih mesta, kao deo ukupnog nacionalnog programa, ali sa značajnim merama podrške Pokrajinske vlade. Takođe, u uslovima velike depopulacije primenjuju se posebne mere, veoma često jedinstvene u regionu, s ciljem da se zaustave negativne pojave u toj oblasti.

“Kada govorimo o procesu donošenja odluka i prepoznavanja potreba, veoma je važno da elementarne principe menadžmenta primenimo u političkom procesu, da počnemo da se ponašamo kao donosioci odluka koji razumeju te principe”, rekao je Mirović i dodao da su za to potrebne izgrađene institucije sa odgovornim profesionalnim pojedincima, koji poput polaznika ove akademije nadograđuju svoje znanje da bi mogli da donose odluke u skladu sa potrebama onih kojima služe.

Prijemu u Pokrajinskoj vladi prisustvovali su predstavnici državnih administracija Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Severne Makedonije.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /