in

Mrdak: Energetika u središtu promena koje će transformisati društvo

Mrdak: Energetika u središtu promena koje će transformisati društvo

On je naglasio da sprovođenje ovih promena nosi i veliku odgovornost, jer odluke koje se donose treba da obezbede sigurnu dostupnost energije, a pri tom da imaju minimalno štetan uticaj na životnu sredinu.

“Vlada Srbije priprema strateška dokumenta kojima želi da do kraja ove decenije 45 odsto struje dobijamo iz obnovljivih izvora energije (OIE), kao i da emisije gasova s efektom staklene bašte budu 40 odsto manje u odnosu na 1990. godinu i da značajno unapredimo našu energetsku efikasnost”, rekao je Mrdak.

Prema njegovim rečima, ključni alati da se ovi ciljevi ostvare jesu dobar zakonodavni okvir i investicije, kako javnog tako i privatnog sektora, koje su kako je naglasio motor promena.

“Investitori su prepoznali pomake koje su napravljene u zakonodavnom okviru donošenjem izmena Zakona o korištenju OIE”, rekao je on i podsetio da su prve aukcije za tržišne premije uspešno sprovedene 2023. godine u digitalizovanoj i transparentnoj proceduri, a rezultat toga je više od 700 megavata (MW) novih zelenih kapaciteta i više od milijardu evra investicija.

Ove godine, kako je najavio, u planu je da se sprovede drugi krug aukcija za tržišne premije za ukupno 400 MW kapaciteta.

“Nadamo se da ćemo kroz tri godine, kroz sistem aukcija, imati najmanje 1.300 MW nove kapaciteta iz OIE”, rekao je Mrdak.

On je dodao i da se uporedo sa stvaranjem povoljnog okvira za investicije privatnog sektora, radi i na efikasnijem sprovođenju investicija u kojem učestvuje javni sektor, čemu kako je naglasio doprinose i započete reforme energetskih kompanija.

Mrdak je naveo i da je partnerstvo i aktivno učešće javnog i privatnog sektora jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje ciljeva u energetskoj tranziciji.

Prema njegovim rečima, posebno važnu ulogu ima privreda u iniciranju i uvođenju tehnoloških inovacija koje omogućavaju efikasnu i održivu energetsku tranziciju, kao i da prednosti od korišćenja čiste energije dođu do većeg broja građana.

“Veoma cenimo napore kompanija što svoje znanje stavljaju u službu zajednice i podršku najranjivim članovima naše društva, a jedan od projekata je i baš projekat sigurnih kuća u Srbiji koje je pokrenula kompanija Huawei”, rekao je on.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /