in

Nastavak konsultacija u Skupštini, pripremljene zakonske izmene

Na sastanak su pozvani i predstavnici relevantnih organizacija civilnog društva i međunarodni partneri kako bi se razgovaralo o daljem radu na ispunjavanju preporuka u cilju unapređenja izbornog procesa u Srbiji.

Radna grupa Vlade Srbije za praćenje i implementaciju preporuka ODIHR-a pripremila je nacrte izmena i dopuna tri izborna zakona koje su potrebne kako bi se primenile određene preporuke ove organizacije.

Reč je o Zakonu o izboru narodnih poslanika (u skladu sa preporukama broj 2, 11, 12 i 20 iz finalnog izveštaja ODIHR), Zakonu o lokalnim izborima (u skladu sa preporukama broj 2, 11 i 20 iz finalnog izveštaja ODIHR) kao i Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti (u skladu sa preporukom broj 15 iz finalnog izveštaja ODIHR).

Učesnici sastanka pozvani su da iznesu komentare na predlog izmena i dopuna ovih zakona, kako bi se, u najkraćem roku, na transparentan i inkluzivan način, finalizovale izmene i bile upućene parlamentu na razmatranje i usvajanje, a to će biti i prilika da različiti učesnici u ovom procesu predlože dalje korake za rad na primeni preporuka ODIHR-a.

Brnabić je ranije u pozivu za sastanak navela da će u fokusu biti radne verzije izmena zakona koje je u svrhu primene preporuka ODIHR pripremila Radna grupa Vlade za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava.

U pozivu se navodi da su pozvane sve poslaničke grupe u parlamentu iz želje da se u okviru Narodne skupštine nastavi dijalog o primeni svih preporuka ODIHR-a usmerenih ka unapređenju izbornog procesa u Srbiji.

Pored parlamentarnih stranaka, za sastanak u četvrtak poziv su dobile i organizacije civilnog društva – CeSID, CRTA, Transparentnost Srbija kao i međunarodni partneri Republike Srbije koji su do sada učestvovali na sastancima u vezi sa primenom preporuka ODIHR-a.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /