in

Нови Сад: Издата сабрана дела Мира Вуксановића у девет томова

Сабрана дела садрже романе, приповетке, поеме, записе и аутопоетичка казивања са речницима и библиографијом који су објављивани у периоду од 1977. до 2020.

Професор емеритус Универзитета у Новом Саду, Славко Гордић каже да је реч о човеку и ствараоцу еруптивне и вулканске енергије чије је дело опсежно.

„Вуксановић је аутор 41 ауторске оригиналне књиге, а приређених уредничких издања и подухвата има 11. О Вуксановићевом делу је писано много и често, тако чак 260 библиографских јединица говори о Миру. Неке од њих су књиге и зборници посвећени искључиво њему“, навео је Гордић.

Вуксановић је вишеструки лауреат, добио је 25 угледних награда и признања.

За сваког интелектуалца и ствараоца најпрестижнији је улазак у Српску академију наука и уметности где је најпре примљен за дописног 2009. а неколико година касније за редовног члана.

„За мене је ово изузетно важан догађај, јер се сабрана дела писцима објављују у изузетним приликама. Обично је то у годинама када се он осврће да види шта је то све до сада урадио. Овде су књиге које су објављивање током четрдесетак година у различитим издањима, а посрећило се да се нађу у лепом збиру који се сада приказује“, рекао је Вуксановић.

Књижевно вече посвећено Вуксановићу прати изложба “Романи Нинове награде”, чији су аутори Оливера Топалов, Данијела Добретић и Андреј Радуловић.