in

Novom Sadu nagrada “Pametni gradovi” na konkursu projekta “Ekoopština” (AUDIO)

Do sredine ovog veka dve trećine stanovnika živeće u gradovima. Da bi u budućnosti obezbedili održiv život u urbanim sredinama, projektuju se takozvani “pametni gradovi” kao što su Amsterdam, Oslo, Singapur, London, San Francisko, Barselona…

Kao zaštitni znak ”pametnog grada” su upravo sistemi senzora koji prikupljaju i povezuju najrazličitije vrste informacija potrebnih za upravljanje gradom, i na osnovu tih informacija, sistem funkcionisanja grada prilagođava se njegovim građanima. Građani putem aplikacije na svom telefonu mogu u svakom momentu da saznaju npr. gde ima slobodnih parking mesta, zahvaljujući sistemu senzora za parking mesta. U slučaju saobraćajnih gužvi, aplikacija će vas, zahvaljujući postavljenim senzorima, upozoriti kako da je izbegnete, gradske službe čistoće imaju stalno uvid u količinu otpada koji se nalazi u svakom kontejneru itd.

Korišćenje savremenih tehnologija mogu omogućiti kvalitetniji život u urbanim sredinama.

Projekat „Ekoopština” je francusko-srpska platforma za saradnju na izazovima održivog grada, kroz identifikaciju dobrih praksi razvijenih na lokalnom nivou u Srbiji, kao i u Francuskoj. Na konkursu “Ekoopština” u kategoriji “Pametni gradovi” nagrade su dobili Niš i Novi Sad.

Prema rečima članice Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mire Radenović, nagrada znači da koristimo moderne i nove tehnologije, pre svega u IT sektoru da bismo olakšali, ubrzali i podigli efikasnost delovanja u oblasti zaštite životne sredine. Nagradu smo dobili za pametno osvetljenje, za zamenu običnih sijalica sa led sijalicama. Za sada je to urađeno u centru grada ali su planovi da kompletna rasveta bude zamenjena, kaže Mira Radenović:

Jedan od koraka da Novi Sad postane “pametan grad” je i izrada katastra zelenila koji na potpuno digitalizovan način sagledava zelenilo na teritoriji grada. Prvi korak je bio da se snime sva stabla, zelene površine i sada znamo tačno koliko i koje vrste zelenila ima Novi Sad. Na osnovu tih podataka dobili smo informacije šta u narednom periodu treba da radimo kako bismo poboljšali stanje zelenila, a ujedno i stanje životne sredine. Sledeći korak je ubacivanje konkretnih podataka o stanju svakog stabla, objašnjava Radenovićeva:

Radenovićeva dodaje da je urađena i prva faza Smart sistema za monitoring buke. Sada se radi druga faza kako bi se pokrila teritorija celog grada:

Za narednu godinu u planu je i izrada Smart sistema za monitoring kvaliteta vazduha. Mrežom mernih stanica biće pokriveni svi delovi grada koji sada nisu pokriveni i građani će u svakom trenutku znati kakav je kvalitet vazduha u delu grada u kojem žive. Kako kaže Mira Radenović, dugo se pričalo o Novom Sadu kao “pametnom gradu” i sada se krupnim koracima ide ka ostvarivanju tog cilja.

Ipak trebaće vremena da se sve umreži, povežu najrazličitije vrste informacija potrebnih za upravljanje gradom, i na osnovu njih funkcionisanje grada prilagodi građanima. To će svakako umnogome poboljšati i kvalitet životne sredine ali i kvalitet života u Novom Sadu.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /