in

Počinje proširenje gasovodne mreže u Subotici

Počinje proširenje gasovodne mreže u Subotici

JKP „Suboticagas“ uradiće i ove godine 20 kilometara gasovodne distributivne mreže. Mogućnost priključka dobiće 500 novih korisnika u devet, kako gradskih, tako i prigradskih mesnih zajednica , a radovi počinju 1. aprila, i to od Palića.

“Ova investicija će se realizovati u mesnim zajednicama Kelebija, Peščara, Zorka, Dudova šuma, Novo selo, Makova sedmica, Željezničko naselje, Palić i Aleksandrovo. Mogućnost će imati 500 individualnih priključaka, odnosno građana da se priključi na ovaj gasovod koji se gradi ili na postojeći gasovod već koji nisu iskoristili”, rekla je Timea Horvat Radulović, direktorka JKP “Suboticagas”.

Cena priključka iznosi 100.500 dinara plus PDV. Od 2022. godine budući korisnici imaju pogodnost da cenu priključka na gasovod otplate na rate.

“Suboticagas“ iznašao pravni i finansijski modalitet da olakša svojim sugrađanima koji su zainteresovani za priključenje na gasovodnu mrežu da to otplate na 12 mesečnih rata. Pri tome, važno je istaći da ne treba da sačekaju da otplate sve rate nego nakon otplate treće rate „Suboticagas“ sa izvođačima na terenu počinje već sa radovima”, rekla je Timea Horvat Radulović, direktorka JKP “Suboticagas”

I prošle godine je JKP “Suboticagas” investiralo 30 miliona dinara u proširenje gasovodne mreže i 33 miliona dinara u individualne priključke. Tako je u Šupljaku izgrađeno 15 kilometara gasovodne mreže, sa mogućnošću priključenja 412 novih korisnika. Ove godine stvoreni su uslovi za nova priključenja na gasovodnu mrežu, za čim je interesovanje građana u stalnom porastu.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /