in

Pokrajina obezbeđuje kredite za razvoj poljoprivrede sa jedan odsto kamate

Krediti su namenski, odnose se na finansiranje investicija, pa tako variraju i uslovi, ali i maksimalni i minimalni iznos za koji mogu aplicirati.

Pravo konkurisanja imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, zatim fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Prijave na konkurse podnose se zaključno sa 31. oktobrom ove godine.

Tako u okviru konkursa za kreditnu podršku za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća maksimalan iznos kredita je 7.000.000 dinara, a Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000 dinara.

Kako se navodi u dokumentu konkursa, objavljenom na sajtu Fonda, sredstva se mogu iskoristiti za nabavku boks paleta za transport i skladištenje proizvoda, opeme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda kao i pakovanje i obeležavanje proizvoda.

Takođe, kredit može biti namenjen za nabavku opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostatka nakon rezidbe voćnih vrsta, mašine za ubiranje odnosno skidanje useva, opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda, opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda i opreme za proizvodnju vina (opreme za primarnu preradu grožđa, oprema za fermentaciju vina, oprema za čuvanje vina, oprema za punjenje vina).

Osim ovog raspisan je i konkurs za kreditnu podršku za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do 10 hektara, a u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Kamatna stopa je jedan odsto na godišnjem nivou, ali je potrebno sopstveno učešće od najmanje 20 odsto vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine.

Maksimalan iznos kredita je 7.000.000, a minimalni 600.000 dinara, poljoprivrednici kreditnu podršku mogu da iskoriste i za kupovina semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi.

Maksimalan iznos kredita je 3.000.000, a minimalni pola miliona dinara.

Na listi je i konkurs za kredite za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov, poljoprivrednici mogu aplicirati za maksimalno 7.000.000, a Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000 dinara.

Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu poljoprivrednici mogu dobiti kredite u maksimalnom iznosu od 7.000.000 dinara.

Oni koji ove godine planiraju da nabave opremu za stočarsku farmu, takođe mogu da konkurišu i obezbede maksimalno sedam miliona dinara kredita.

Osim ovih konkursa na sajtu Fonda zainteresovani mogu da se informišu kako do kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske i priključne), kao i za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.

Tu su i krediti za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima, zatim krediti za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, kao i krediti za nove sisteme i opremu za navodnjavanje i opremanje bunara.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /