in

Пољопривредници све више заоравају жетвене остатке на њивама

Пољопривредници све више заоравају жетвене остатке на њивама, свесни тога, да се уношењем биљних остатака , побољшавају физичко- хемијске особине земљишта, његова структура, водно ваздушни режим као и плодност, а боље је и кружење органске материје у земљишном профилу.

“Од 80-ти и неке године смо прво тарупирали када комбајњи нису имали сечку , па је то било доста захтевно посебно када покисне онда то таруп не може да подигне па контра ножеви , данас је то другачије ,наштелујете ситнилицу биљних остатака на комбајну да ради добро и то је у једном проходу све одрађено”, рекао је Миомир Црвени , Турија.

Агроном у Пољопривредној стручној служби у Врбасу , Владимир Ранков појашњава због чега је важно да се жетвени остаци заоравају .

“Паљење жетвених остатака никако није дозвољено и ратари то добро знају ,а могу да кажем и да пољопривредници који имају више посејаних стрних усева као и остале биљне врсте ти остаци се усинте и заоравају се”, нагласио је Ранков.

Никола Бањанин , ратар из Бачког Соколца ,каже да заорава жетвене остатке ,водећи рачуна о плодности земљишта а како су скупа минерална ђубрива уноси и стајњак у земљиште по стручним упутствима.

За остваривање високих и стабилних приноса пољопривредних култура ,важна је примена пуне агротехнике која подразумева и меру заоравања биљних остатака .