in

Pomoć mladim poljoprivrednim proizvođačima – JMU Radio-televizija Vojvodine

SREMSKA MITROVICA –

Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica na više načina pomaže mlada poljoprivredna gazdinstva. Tako da je u maju raspisan konkurs za investiranje u fizičku imovinu i za sektor prerade mesa i mleka. Jedno od tih gazdinstava je i gazdinstvo Mirka Ilića iz Bešenova, koji je sredstva dobijena po konkursu uložio u unapređenje prerade mesa.

Porodica Ilić iz Bešenova godinama se bavi preradom svinjskog mesa i prodajom prepoznatljivih sremačkih specijaliteta suvog mesa, kulena i kobasice. Prošle godine sin Mirko je odlučio da prijavi poljoprivredno gazdinstvo i od tada je na tržištu prepoznatljivo kao poljoprivredno gazdinstvo „Bešenovac“. Novac dobijen po konkursku uložen je opremu kako bi se prerada mesa podigla na viši novo.

Podrška mladim poljopirvednicima do 40 godina starosti u cilju unapređenja proizvodnje ali i ostanka na selu jeste prioritet agencije za ruralni razvoj grada, tako da je 8 gazdinstva ostvarilo pravo na korišćenje sredstva po konkursu.

I u narednom periodu agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica nastaviće da pomaže seoska domaćinstva kako bi se ostvario podjednak razvoj seoskih kao i gradskih mesnih zajednica.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /