in

Predložen mandatar, sledi izbor vlade u Skupštini

Predložen mandatar, sledi izbor vlade u Skupštini

Kako je predviđeno Ustavom, Narodna skupština istovremeno glasa o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade.

Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja, odnosno većina od 250 narodnih poslanika.

Skupština bira Vladu posle svakog konstituisanja, na predlog kandidata za predsednika Vlade.

Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri, a može imati i ministre bez portfelja.

Mandat Vlade teče od dana polaganja zakletve pred Narodnom skupštinom, a traje do isteka mandata Narodne skupštine koja ju je izabrala.

Zakletva glasi: “Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana Vlade vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije”.

Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština pri svakom izboru Vlade, na predlog kandidata za predsednika Vlade.

Predsednik Vlade može biti i ministar.

Predsednik Vlade vodi i usmerava rad Vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju Vlade, usklađuje rad članova Vlade i predstavlja Vladu.

Ministri su za rad i za stanje u oblasti iz delokruga ministarstva odgovorni su predsedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštini.

Član Vlade ne može biti narodni poslanik u Narodnoj skupštini, poslanik u skupštini autonomne pokrajine i odbornik u skupštini jedinice lokalne samouprave, ne može vršiti ni delatnost koja je po zakonu nespojiva s dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa.

Vlada predlaže Narodnoj skupštini zakone, budžet i druge opšte i pojedinačne akte.

Vlada je odgovorna Narodnoj skupštini za vođenje politike Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine, za stanje u svim oblastima iz svoje nadležnosti i za rad organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja na nivou Republike.

Zakonski rok za formiranje vlade je 90 dana od konstituisanja parlamenta.

Novi saziv parlamenta nakon izbora održanih 17. decembra konstituisan je 6. februara.

U članu 109. Ustava stoji da se Narodna skupština raspušta ako u roku od 90 dana od dana konstituisanja skupštine ne izabere vladu.

Vučević, koji je predsednik Srpske napredne stranke i dosadašnji ministar odbrane, na funkciji će zameniti Anu Brnabić koja je prošle nedelje izabrana za predsednicu Skupštine Srbije.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /