in

Predsednica Odbora za evropske integracije s političkim savetnikom u Kancelariji UN u Beogradu

Kovač je rekla da je primarna uloga Odbora za evropske integracije usklađivanje zakonodavstva Srbije sa Evropskom unijom, a osvrnula se i na višegodišnju dobru saradnju Narodne skupštine sa nevladinim organizacijama koju, kako je navela, smatra važnim segmentom društvenog i političkog života, a naročito na dugogodišnju dobru komunikaciju i saradnju i sa Nacionalnim konventom o EU.

Navela je i da Odbor redovno sastaje i razgovara sa predstavnicima Nacionalnog konventa o EU prilikom razmatranja predloga pregovaračkih pozicija, koje priprema Vlada Srbije i da Odbor čini most saradnje između Konventa i Vlade.

Kovač je navela da se mnogi narodni poslanici članovi više odbora u Narodnoj skupštini i da u Odboru za EI vlada konstruktivna saradnja.

Razdorožnji se interesovao i za Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2022, a Kovač je navela da će Odbor sazvati sednicu čim se konstituiše nova Vlad.

Dodala je da je Srbija spremna za otvaranje novih klastera, ali i da Evropska unija mora poslati pozitivan impuls, kada su u pitanju dalji pregovori u pristupanju EU, jer se usporavanje procesa proporcionalno odražava i na broj građana koji podržavaju integracije.

Kovač je kazala i da se ne sme vršiti pritisak na Srbiju zbog sukoba između Ukrajine u Rusije, te naglasila da Srbija jasno pokazuje da je njen glavni spoljnopolitički cilj punopravno članstvo u ovoj evropskoj zajednici.

Razdorožnji se interesova za proces pregovora između Beograda i Prištine, a Kovač je navela da zamrznuti konflikt nije rešenje, ali da se od Srbije ne sme tražiti priznanje nezavisnog Kosova i da se dijalog sa Prištinom svakako mora nastaviti.

Sagovornici su razgovarali i o inicijativi Otvoreni Balkan, Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, usklađivanju vizne politike Srbije i EU za građane Tunisa i Burundija i Berlinskom procesu.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /