in

Predstavljeno rešenje za dekorativnu i javnu rasvetu u Sremskim Karlovcima

U prezentaciji su učestvovali predsednik Opštine Sremski Karlovci Aleksandar Stojkečić, koordinator projekta Zorica Ninić Stupar, Verica Stanković i Bojana Mihaljević iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Saša Martinović i arhitekta – konzervator Jelena Filipović.

Pozdravljajući predstavnike “Filipsa”, u ime Pokrajinske vlade i resornog sekretarijata, Dragana Milošević je zahvalila na izuzetno profesionalno predstavljenom projektu, koji je od izuzetnog značaja kako za celu Republiku Srbiju, tako i za Pokrajinu, a naročito za opštinu Sremski Karlovci, jer je od 2018. godine do danas Pokrajinska vlada mnogo učinila za razvoj ove kulturno-istorijske celine, koja je centar našeg istorijskog, duhovnog i kulturnog identiteta.

“Posebno bih podsetila na to da je Pokrajinska vlada 2018. godine osnovala Budžetski fond za Sremske Karlovce s ciljem njihove obnove i revitalizacije, da bi prošle godine, na inicijativu Pokrajinske vlade, u Narodnoj skupštini Republike Srbije bio donet i Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, kao jedne posebne kulturno-istorijske celine. Njegov cilj je uspostavljanje održivog i stabilnog razvoja ove opštine, koja pored velikog kulturno-istorijskog značaja treba da ostvari društveni, ekonomski i svaki drugi napredak”, rekla je Miloševićeva.

Ona je naglasila da je današnja prezentacija dekorativne i javne rasvete bila obiman posao, jer je ispoštovan svaki objekat zasebno, bilo da je reč o duhovnom, kulturnom bilo obrazovnom zdanju.

Projekat rasvete u Sremskim Karlovcima sa svim pratećim detaljima predstavio je tim arhitekata i dizajnera “Filipsa”.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /