in

Prva javna simulacija suđenja u Somboru

Prva javna simulacija suđenja u Somboru

Ovako je izgledala javna simulacija suđenja, u izvođenju učenika Srednje ekonomske škole u somborskom Osnovnom sudu. Đaci puni utisaka kažu da je ovakva praksa od presudnog značaja da se mladi edukuju u smislu spoznaje i sprečavanja nasilja, kako među školskom omladinom, tako i u kasnijem životu.

“Glumio sam okrivljenog, teško je bilo, verujte, nakon ovog iskustva, kada sam se stavio u kožu onog koji je dobio godinu dana kazne za nasilje u porodici – ne bih realno poželeo ovakvo iskustvo”, rekao je Horvat Alen, učenik ekonomske škole.

“Bilo je odlično! Biti sudija nije lak posao, ali sam siguran da ću nastaviti praksu. Upisaću pravo i želim da budem sudija”, saopštio je Aleksandar Mojsijović iz sredenje ekonomske škole.

“Ovo je bilo odlično isksutvo, biti na pravim suđenjima je nešto što vam ostaje za ceo život kao iskustvo sa prakse. Nadam se da ću upisati pravo i volela bih kada bi ova praksa bila češća, a ne samo dva puta godišnje”, izjavila je Anastasija Đipalo.

Ideja je da se radi na uspostavljanju zdravog odnosa među ljudima i potenciranja međusobne komunikacije i tolerancije.

“Učenicima je ovo iskustvo bilo dragoceno, verujem da će im ostati trajno u sećanju”, rekla je Valerija Forgić, profesorka u Srednjoj ekonosmkoj školi u Somboru.

“Omladina je bila toliko zainteresovana za suđenja, pre simulacije dolazili su u sud da slušaju suđenja iz krivične i građanske referade, nakon toga su dobili tekstove za pretres i raspravu i vrlo su ozbiljno sve shvatili. Učenici su nas pitali za svaki detalj”, kazala je Aleksandra Medurić Kalčan, v. d. predsednice Osnovnog suda u Somboru.

Srednja ekonomska škola i Osnovni sud u Somboru potpisali su ranije protokol o saradnji sa ciljem edukacije učenika u okviru stručne prakse, promovisanja mirnog rešavanja sporova, kulture dogovaranja i borbe protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici. Realizacija ovih aktivnosti podržana je od strane Foruma sudija Srbije.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /