in

Реални раст БДП-а Србије 4,3 посто у првом кварталу 2022.

Обрачун кварталног БДП за прво тромесечје, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања, биће објављен 31. маја, додаје се у саопштењу РЗС-а.

Највеће плате у програмирању, најмање у услугама

Званични статистички подаци показују да у Србији највише зарађују запослени у рачунарском програмирању и консултантским услугама чија је просечна фебруарска плата износила 227.823, што је три пута више од укупног просека запослених у држави, док су најмање биле плате у личним услужним делатностима, припремању и послуживању хране, са просеком мањим од 40.000 динара.

Подаци Републичког завода за статистику о платама по делатностима такође показују да је исплативо радити у производњи кокса и деривата нафте где се у просеку зарађује нешто више од 155.000 динара, производњи дуванских производа 110.000, ваздушном саобраћају 153.644 динара

Платама већим од републичког просека, који је за фебруар износио 70.605 динара, могли су похвалити и запослени у снабдевању електричном енергијом, гасом, паром где је забележен просек од 95.586, у рударству 100.706, финансијској делатности и осигурању 103.693, стручним, научним и техничким делатностима 95.974, државној управи и обавезном социјалном осигурање 81.949 динара.

На листи оних који су примали мање од просека су, осим поменутих услужних делатности, и запослени у пољопривреди, шумарству и рибарству са просечних 58.045 динара, производњи намештаја са 48.205, грађевинарству 60.234, трговини 58.123, копненом саобраћају 49.106,

пословању некретнинама 64.836, образовању 66.464, уметности, забави и рекреацији 58.431.

Примања мања од просека, која су се кретала између 40.000 и 45.000 динара имали су и запослени на поправци рачунара, у путничким агенцијама и тур-операторима, производњи одеће, преради дрвета.