in

RGZ: Ne plaća se zahtev za upis u katastar već pravna pomoć za stare predmete

Kako je navedeno u saopštenju, prateći i analizirajući komentare korisnika na društvenim mrežama, primećeno je da su određene grupe, plasiranjem lažnih informacija, uneli zabunu među određenim brojem građana o ceni i prirodi usluga koje advokati pružaju prilikom podnošenja zahteva za upis u katastar na osnovu starih isprava.

Važno je naglasiti da građani advokatima plaćaju stručnu pravnu pomoć za upis prema ispravama za koje su prošli svi zakonski rokovi za podnošenje, a ne sam čin podnošenja zahteva, poručuju iz RGZ.

Usluga Republičkog geodetskog zavoda za podnošenje zahteva za upis u Registar nepokretnosti je uvek bila i ostaje besplatna.

Cenu za pravnu pomoć advokata, u vezi sa upisom prava na osnovu starih isprava je odredilo tržište i prema našim saznanjima obično se kreće u rasponu od 50 evra, u unutrašnjosti, do 100 evra u Beogradu.

Stručna pravna pomoć advokata prilikom podnošenja zahteva za predmete koji se upisuju po starim ispravama i komplikovanim procedurama je neophodna kako bi se osigurala ispravnost postupka.

Zbog nedostatka digitalne pismenosti, pravne pismenosti i opšte obaveštenosti, više građana je propustilo zakonske rokove za upis prava.

RGZ je tehnološki napredovao, omogućavajući podnošenje zahteva elektronskim putem, što pojednostavljuje proces, ali ne eliminiše potrebu za stručnom pravnom pomoći u određenim situacijama.

U suštini, građani plaćaju za vrednost i sigurnost koju pruža stručno rešavanje njihovog pravnog problema, a ne za čin podnošenja zahteva, navedeno je u saopštenju.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /