in

RIK proglasila jednu listu aškalijske i dve egipatske nacionalne manjine manjine

Na sednici je rečeno da je ta izborna lista ispunila sve uslove za učešće na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.

RIK je proglasio i izbornu listu “Piramida Seladin Osman” za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine.

Rečeno je da i ta izborna lista ispunila sve uslove za učešće na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Republička izborna komisija proglasila je i izbornu listu “Esnaf Kuljtin Demir” za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine jer je i ta izborna lista ispunila sve uslove za učešće na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević najavio je da će sutra listu predati Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine i Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /