in

Рок за другу рату пореза 16. мај, у Управи за трезор без провизије

Из НБС наводе да овом картицом, без провизије, на шалтерима Управе за трезор могу да се плате и порез на доходак грађана, промет моторних возила, затим порез на приход од пољопривреде и шумарства као и доприноси за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

На шалтерима Управе за трезор дина картицом се, уз ниске провизије, могу платити и све друге обавезе по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, дакле онима који имају подрачуне у Управи за трезор.

Такође и онима који имају рачуне у пословним банкама, што значи да се на овај начин могу платити рачуни за струју, рачуни Инфостана у Београду, Информатике у Новом Саду, Телекома и слично.

Порез на имовину физичких лица,наводе из НБС, може се платити и скенирањем НБС ИПС QР кода на решењима коришћењем мобилне апликације банке у којој грађани имају рачун.