in

Sankcionisanje ekološkog kriminala, međunarodna konferencija u Skupštini Vojvodine (AUDIO)

Da bismo sačuvali životnu sredinu, moramo da sagledamo sve aspekte te zaštite, posebno pravnu, ističe domaćin konferencije u ime Skupštine Vojvodine, predsednik Ištvan Pastor.

Nakon otvaranja Klastera 4, odnosno poglavlja 21 o Zelenoj agendi, pojavila se potreba da se na jednom mestu okupe profesori prava, sudije, tužioci i policajci i razmotre koje su prepreke za efikasnije sankcionisanje ekološkog kriminala, objašnjava predsednik Višeg suda Miroslav Alimpić.

Predsednik Udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu profesor doktor Stanko Bejatović ocenjuje da je najbitnija dosledna primena propisa.

Organizator konferencije je Viši sud u Novom Sadu, u saradnji sa Skupštinom Vojvodine, Srpskim udruženjem za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Kragujevca i Advokatskom komorom Vojvodine.

 

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /