in

SE: Nastavak podrške Srbiji u borbi protiv ekonomskog kriminala

Poručeno je da SE ostaje posvećen pružanju podrške državnim organima u Srbiji na putu ka doslednom i održivom jačanju glavnih mehanizama za sprečavanje i borbu protiv pranja novca i korupcije.

Kako je saopštio SE, na konferenciji je rečeno i da su borba protiv pranja novca, korupcije i organizovanog kriminala i dalje važni prioriteti za Srbiju, s obzirom na negativan uticaj koji imaju na vladavinu prava i ekonomski razvoj.

Zamenica šefa Misije SE u Beogradu Nadia Ćuk istakla je značaj saradnje Saveta Evrope sa Srbijom u borbi protiv ekonomskog kriminala, imajući u vidu erozivni efekat koji pranje novca, korupcija i prateći kriminal imaju na demokratiju i demokratske institucije.

Ćuk je potvrdila posvećenost SE da nastavi da pruža pomoć vlastima Srbije u procesu pripreme za šesti krug evaluacije Moneyval-a i u ispunjavanju preporuka koje je GRECO dao u njihovom petom krugu evaluacije Srbije.

U periodu od 4 godine, prva faza projekta doprinela je izradi i usvajanju niza strateških dokumenata u ovoj oblasti, analizi i unapređenju postojećeg zakonskog okvira, jačanju kapaciteta pravosuđa i organa za sprovođenje zakona za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i za otkrivanje, procesuiranje i suđenje u slučajevima pranja novca i finansiranja terorizma, istakala je Ćuk.

Šefica Odeljenja za razvojnu saradnju u ambasadi Švedske, koja je finansirala projekat u Srbiji, Ana-Šarlot Malm navela je da je opšti cilj švedske razvojne saradnje stvaranje preduslova za bolje uslove života za ljude koji žive u siromaštvu i ugnjetavanju.

“Za Švedsku je projekat Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji jedna od vodecih inicijativa u oblasti vladavine prava. Reč je o novoj stvarnosti u kojoj sistem krivičnog pravosuđa širom sveta treba da se rekonstruiše kako bi se mogao suočiti i suprotstaviti stalnoj promenljivosti i efikasnosti organizovanih kriminalnih grupa, u čemu Srbija nije izuzetak, rekla je ona.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović istakao je da je Srbija sprovela značajne reforme iskazavši jasnu političku opredeljenost na najvišem nivou za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i nedozvoljene proliferacije.

Prema njegovim rečima, suština reforme objašnjena je i isplanirana u Strategiji za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 20202024. godine.

Kako je naglasio, od decembra 2023. godine sistem je zvanično usklađen sa svih 40 FATF preporuka, po čemu se Srbija svrstava u mali broj zemalja kojima je to pošlo za rukom.

“Tako značajan uspeh nas obavezuje da i u narednom periodu ulažemo još veće napore kako bi sistem dostigao željeni nivo efektivnosti. Vec tokom 2024. godine, nakon ažuriranja procena rizika ce biti sačinjena nova nacionalna strategija i pripadajući akcioni plan sa rokom implementacije od četiri godine, rekao je Radovanović.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dejan Damnjanović je naveo da je Savet Evrope oduvek bio pouzdan partner koji nam pruža ne samo resurse, već i dragoceno znanje, iskustvo i ekspertizu”.

“Agencija za sprečavanje korupcije je posvećena borbi protiv korupcije i ekonomskog kriminala i spremni smo na tesnu saradnju sa Savetom Evrope, kako bismo zajedničkim snagama ostvarili ciljeve tekućeg projekta, rekao je on.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /