in

Šiđani dobili kante za separaciju otpada

Šiđani dobili kante za separaciju otpada

ŠID –

Na platou ispred Kulturno obrazovnog centra u Šidu održana je promocija projekta Primarna separacija otpada u četiri regiona – IPA 2017, koji se sprovodi uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, a uz pomoć Evropske unije i Švedske.

Građani opštine Šid su kroz ovaj projekat dobili 3.601 plavu kantu u kojoj će se u domaćinstvu odvajati papir, karton, plastika i metal. Cilj projekta je poboljšanje upravljanja komunalnim otpadom i zaštita životne sredine.

Potom, donirana su 42 plava kontejnera za istu namenu, 52 kontejnera žute boje za staklo, koji će biti postavljeni u stambenim naseljima, kao i kamion za odvoz separiranog otpada.

Iz Švedske ambasade navode da je uspostavljena jaka i čvrsta veza sa Vladom Republike Srbije i ministarstvom zaštite životne sredine. Zajedno rade na poboljšanju uslova životne sredine u Srbiji.

Projekat “Odvajamo” i primarna separacija otpada je od izuzetnog značaja za poboljšanje životne sredine, a sa ovim projektom će se nastaviti i u budućnosti.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /