in

Simpozijum o bezbednosti saobraćaja u Novom Sadu

Kako bi se te brojke smanjile, neophodno je održavanje edukativih radionica – to je jedan od zaključaka 15. simpozijuma o bezbednosti saobraćaja održanom u Novom Sadu.

Na ovogodišnjem simpozijumu izloženo je 35 radova iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Ideja je da se oni primene u praksi i na taj način smanji broj saobraćajnih nezgoda na putevima, kažu sa Fakulteta tehničkih nauka.

,,Mi pokušavamo da damo doprinos u uspostavljanju jednog kvalitetnog zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja da kroz razvoj prakse, razvoj znanja, razvoj saradnje, razvoj koordinacije rada praktično uspostavimo što efikasniji zaštitni sistem”, istakao je Prof. Dragan Jovanović, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

U proteklih deset meseci došlo je do povećanog broja stradalih u saobraćajnim nezgodama. Kako bi se te brojke smanjile, neophodno je sprovođenje preventivnih aktivnosti, kažu u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

,,Agencija za bezbednost saobraćaja sa drugim institucijama, sa lokalnim samoupravama , sa obrazovnim institucijama sprovodi veliki broj edukativnih radionica, kampanja sa ciljem da skrenemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju na rizike kao i na nepravilne načine ponašanja“, rekao je Branko Stamatović, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

U okviru tog simpozijuma razmenjuju se iskustva i znanja primenjiva u praksi, što doprinosi većoj bezbednosti učesnika u saobraćaju, dodaje Stamatović.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /