in

Skupština Vojvodine: Izabrani zamenici pokrajinskih sekretara i članovi nove Pokrajinske izborne komisije

Za zamenike pokrajinskih sekretara izabrani su:

Zoltan Tot, za zamenika pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; 

Slađana Bursać, za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;

Jelena Dobrović Bojanović, za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama;

doc. dr Olivera Ivanov, za zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo; 

Aleksa Grubešić, za zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;

Aleksandra Radak, za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije;

Goran Nikolić, za zamenika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; 

Dušan Španović, za zamenika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine;

Dr Miodrag Drapšin, za zamenika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;

Mitić Zlatko, za zamenika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;

Tatjana Ječmenica Jeftić, za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu;

Palimir Tot, za zamenika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam. 

Usvojen je i predlog sporazuma o saradnji Vojvodine sa Pokrajinom Banga u Angoli i izabrani su članovi nove Pokrajinske izborne komisije.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /