in

Studentski domovi u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu primaju nove stanare

Studentski domovi u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu primaju nove stanare

Кonačna rang lista utvrđena je nakon okončanja žalbenog roka koji je istekao 10. novembra, a useljavanje je počelo 15. novembra. Od 2.749 studenata koliko ih je konkurisalo, domove u Novom Sadu je dobilo 1.900 kandidata, odnosno 75 odsto najbolje rangiranih.

U SD “Živojin Ćulum” useliće se 284 buduća visokoškolca, u SD “Sajmište” 201, SD “Feješ Кlara” 82, SD “Car Lazar” 283, SD “Slobodan Bajić” A krilo 191, SD “Slobodan Bajić” B krilo 219, SD “Veljko Vlahović” 231 i u SD “Nikola Tesla” 307. Mesto u domu dobili su svi studenti starijih godina Pedagoškog fakulteta koji su se prijavili za Studentski dom “Dr Zoran Đinđić” u Somboru, odnosno svi studenti Visoke tehničke škole i Tehničkog fakulteta koji su aplicirali za Studentski dom “Mihajlo Predić” u Zrenjaninu.

U domove je već useljeno 397 brucoša, a od ukupno 3.004 mesta deset odsto svih smeštajnih kapaciteta, namenski je opredeljeno za smeštaj studenata iz osetljivih društvenih grupa. U domovima u Novom Sadu je iz raspodele je izdvojeno 60 mesta, odnosno za međunarodnu razmenu je rezervisano 40, dok će 20 mesta biti ekonomska.

“Da bismo unapredili uslove smeštaja i ishrane, prošle i ove godine investirali smo u sređivanje značajnog broja studentskih domova. Uredili smo Veliku menzu, a od prošle godine uređen je restoran od 127 kvadrata u prizemlju Spensa, u kom se poslužuje ručak za 500 studenata. A s investicijama ćemo nastaviti i u narednom periodu”, rekao je direktor SCNS Zoran Martinović.

Na konkursima su se bodovali uspeh, prihod, prosečna ocena ESPB (Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova), godina studija, godine studiranja i korektivni faktor.

Studentski domovi “Studentskog centra Novi Sad” razvrstani su u dve kategorije, odnosno I kategorija: SD “Živojin Ćulum”, SD “Car Lazar”, SD “Nikola Tesla”, SD “Sajmište”, SD “23. Oktobar”, SD “Feješ Кlara” i SD “Dr Zoran Đinđić” u Somboru; II kategorija : SD “Slobodan Bajić”, SD “Veljko Vlahović i SD “Mihajlo Predić” u Zrenjaninu.

 

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /