in

Sušica klasa i lista strnih žita – novi patogen (AUDIO)

Visoke temperature zabrinjavaju stručnjake jer biljke počinju da odbacuju donje lišće i dolazi do žućenja. Stoga su padavine zaista neophodne. U nekim regionima pale su određene količine vodenog taloga, ali te količine nisu dovoljne. Potrebna je intenzivna vlaga kako bi biljke nastavile rast. Naša prošlogodišnja predviđanja o pojavi patogena, pre svega žute rđe – obistinila su se zbog toga što su tokom prošlogodišnjeg januara i februara temperature vazduha bile više od višegodišnjeg proseka, što je doprinelo nesmetanom razvoju patogena. Ta količina inokuluma u prirodi predstavljaće opasnost po useve. Takođe, predvideli smo i pojavu novih patogena, koji nisu predstavljali problem do tada, međutim literaturnim saznanjima bili smo dužni da upozorimo proizvođače i stručnu i naučnu javnost o tome – objašnjava Radivoje Jevtić iz novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Prošle godine u maju imali smo velike količine vodenog taloga i 17 dana tropske temperature, što je uslovilo razvoj novih patogena koji do tada nisu predstavljali problem, a to je – sušica klasa i lista strnih žita. Ova gljiva se prvi put pojavila 1985. godine u Brazilu, gde je napravila velike štete, a prenosom semena pojavila se i u drugim zemljama Latinske Amerike.

Opširnije u audio zapisu:Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /