in

У Хрватску се не смеју унети месо, млеко…

Ова упутства односе се и на БиХ, Црну Гору и такозвано Косово.

Путницима је према тој уредби омогућен унос личног пртљага, који подразумева личне ствари оправдано неопходне за путовање и боравак изван места сталног боравишта као што су обућа, одећа, хигијенске потрепштине, мобилни електронички уређаји, преноси Јутарњи лист.

Наводи се и да се за робу коју увозе путници с боравиштем изван царинског подручја Европске уније, одобрава привремени увоз уз потпуно ослобађење од увозне царине и других јавних давања.

Додаје се и да се количинско ослобађање од царина, ПДВ-а и акциза односи се на производе попут дуванских прерађевина и рецимо важи за количину до 200 цигарета или 250 грама дувана за пушење за путнике у ваздушном саобраћају, док су у друмском и железничком превозу те дозвољене количине пет пута мање.

Када је реч о алкохолним пићима, на такав начин могуће је, примера ради, унети максимално четири вина или 16 пива.

Наглашава се да те олакшице не важе за путнике млађе од 17 година.

Поменутом уредбом, како се каже, постоје и количинска ограничења и забране увоза хране животињског порекла коју путници у личном пртљагу могу уносити без прегледа граничног ветеринарског инспектора.

Наводи се и, поред осталог, како из трећих земаља није допуштен унос никаквог меса, млека или млечних и месних производа

Додаје се да је уношење готових лекова за личне потребе путника могуће у количинама потребним највише за лечење до месец дана уз услов да су одобрени од надлежних тела земље произвођача.

Садржај личног пртљага путника подразумева и осталу робу, која не улази у наведену категорију личних ствари оправдано потребних за путовање као што су, рецимо, прехрамбени, хигијенски и слични производи за личну употребу, предмети опште употребе, потрошачка електроника, сувенири, предмети из домаћинства, луксузни предмети, одећа, обућа…

Увоз остале робе у личном пртљагу путника, која не испуњава напред наведене услове, подлеже обрачуну и наплати увозних дажбина.

Истиче се да се ослобађање од плаћања царине, ПДВ-а и акциза односи на увоз робе чија укупна вредност не премашује 3.200 куна (425 евра) за путнике у поморском и ваздушном саобраћајуу, 2.200 куна (292 евра) износи по путнику за остале врсте превоза, као и 1.100 куна (146 евра) за путнике млађе од 15 година, независно о превозном средству којим путују.

Особа која жели да користи ослобађање од плаћања царине према поменутој уредби, треба да поднесе захтев надлежном месту у Републици Хрватској.