in

U odnosu na mart prošle godine bankama smo dužniji 5,4 odsto više

U odnosu na mart prošle godine bankama smo dužniji 5,4 odsto više

BEOGRAD –

Dug stanovništva bankama u martu ove godine je uvećan za 5,4 odsto u odnosu na mart 2023. godine, dug pravnih lica u istom periodu je uvećan za 2,1 odsto, dok je dug preduzetnika povećan za 3,2 procenta, navodi se u izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije (UBS).

Od ukupno 1.511,67 milijardi dinara duga stanovništva, najviše se dugovalo na ime gotovinskih kredita i to 707,67 milijardi, zatim za stambene i kredite za adaptaciju 663,08 milijardi.

Kada je reč o kašnjenju u otplati, docnja je i ovog meseca bila najveća kod preduzetnika – 6,2 odsto, slede pravna lica sa 3,2 odsto, dok je kašnjenje bilo najmanje kod stanovništva i iznosilo je 2,4 procenta.

Što se tekućih računa tiče, njihov broj je u martu 2024. godine povećan za 5,9 odsto u odnosu na mart prošle godine i iznosio je 9,04 miliona.

U istom periodu povećan je i broj korisnika tekućih računa i to za 4,0 odsto i na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala iznosio 5,94 miliona dinara.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /