in

U Skupštini konsultacije o izboru zamenika predsednika radnih tela

U Skupštini konsultacije o izboru zamenika predsednika radnih tela

Poslanici su ranije na konstitutivnoj sednici izabrali članove radnih tela i članove stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Radna tela mogu biti stalna, a to su odbori i Odbor za prava deteta kao posebno radno telo, i privremena – komisije i anketni odbori.

Prema Poslovniku parlament ima 20 odbora.

To su Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, Odbor za spoljne poslove, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Predviđen je i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbor za Kosovo i Metohiju, Odbor za kulturu i informisanje, Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbor za zdravlje i porodicu, Odbor za zaštitu životne sredine, Odbor za evropske integracije, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Odbor za kontrolu službi bezbednosti.

Poslovnik predviđa i da predsednik Narodne skupštine podnosi Narodnoj skupštini predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora na osnovu predloga poslaničkih grupa.

Članovi i zamenici članova odbora su izabrani ako je za predlog odluke glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Prvu sednicu odbora, prema Poslovniku, saziva predsednik Narodne skupštine, a do izbora predsednika odbora, prvoj sednici predsedava najstariji prisutan član odbora.

Odbor na prvoj sednici bira, iz reda svojih članova, predsednika i zamenika predsednika odbora.

Nakon izbora predsednika i zamenika predsednika odbora, njihovi zamenici ostaju u svojstvu njihovih zamenika kao članova odbora.

Zadatak odbora je da razmatraju predloge zakona i drugih akata podnetih Narodnoj skupštini, sagledavaju stanje vođenja politike od strane Vlade, prate izvršavanje zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih državnih organa i tela, kao i da razmatraju druga pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.

Do sada su u parlamentu održane konsultacije o izboru potpredsednika parlamenta na koje se nisu odazvali poslanici opozicionih stranaka sa liste “Srbija protiv nasilja” i koalicije NADA, dok su u njima učestvovale stranke vladajuće koalicije SNS, SPS, SDPS, JS, PUPS, SVM, Stranka pravde i pomirenja, kao i poslanici opozicionih poslaničkih grupa “Mi – glas iz naroda” i “Mi glas iz naroda dr Branimir Nestorović”.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /