in

U Somboru formiran prvi “Savet za pravdu po meri čoveka”

U Somboru formiran prvi “Savet za pravdu po meri čoveka”

Veća dostupnost pravde građanima i pažnja prema temama, kao što su dostupnost pravnih usluga na svim jezicima, pristup pravosuđa osobama sa invaliditetom, nasilje u porodici, imovinski odnosi i diskriminacija u radnim odnosima, samo su neke od tema kojima će se baviti „Savet za pravdu po meri čoveka“ u Somboru.

Nebojša Đuričić, Forum sudija Srbije: „ Glavna uloga Saveta je da prepozna potrebe za unapređenje pravde i prava građana. Savet će biti otvoren za građane, dakle oni će se moći obraćati kako Savetu direktno, tako i institucijama koje su članovi saveta. Ideja jeste da sve institucije zajedno prepoznaju potrebe građana. Ono što smo pričali i neformalno jeste, da se javio problem nepostojanja odgovarajućeg broja tumača za znakovni jezik, a to su sve institucije veoma brzo prepoznale i ukazale da je to problem. Građanima ćemo pomoći, tako što će se sve institucije obratiti zajedno kroz Savet Ministarstva u pravde i ukazati na ovaj problem. Na članovima Saveta je da uoče probleme, predlože aktivnosti povodom toga i na neki način koji može svojstven samo Somboru dođu do rešenja. U okviru projekta “Pravda za sve”, do sada je formiran u Požegi prvi “Savet za pravdu po meri čoveka”, a danas u Somboru, gde smo formirali zapravo prvi Savet u Vojvodini. Cilj samog saveta je da se omogući bolja komunikacija između građana i institucija, koje mogu da doprinesu boljem pristupu pravde za sve naše građane. Ideja jeste da prepoznaju potrebe građana kako bi se pristup pravdi svim građanima učinio efikasnijim. Važno je da sve institucije, u tom lancu, budu uključene, jer određene informacije će dobiti od pružaoca besplatne pravne pomoći, advokata, neke će dobiti u Centrima za socijalni rad, neke od lica na primer koja štite prava potrošača. Sa druge strane, i u samom Sudu bitno je da, kada se građani obrate i dobiju informaciju. Naravno, ono što je bitno su sudski postupci i odnos zaposlenih u sudu prema građanima. To su sve samo neke od aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta. Ovo je nešto što je novo i ideja je da pokušamo sa ovom vrstom saveta da približimo pravdu građanima. U prethodnom periodu, u Srbiji je bio realizovan projekat “Otvorena vrata pravosuđa”, to je bio prvi korak gde su građani mogli da dođu u Sud i dobiju informacije. Savet je nadogradnja svega toga, stvaranje tela, koje će se periodično sastajati i preduzimati određene aktivnosti“.

Aleksandra Medurić Kalčan, Osnovni sud Sombor: „Mnogo je lošeg u tome što ljudi ne znaju kome treba da se obrate kada imaju neki problem. Upravo će Savet biti mesto koje će prepoznati šta je problem i naučiti ljude kome treba da se obrate i na koji način i kako mogu da ostvare svoja prava.“

Ivana Kulić, Centar za socijalni rad u Somboru: „Nećemo samo obraćati pažnju na pristup pravdi nego i na bolje razumevanje pristupa pravdi i propisa“.

Rad saveta obratiće veću pažnju na lokalne među institucionalne probleme.

Momčilo Živadinović, USAID „Pravda za sve“: „Zajedno sa Vrhovnim kasacionim sudom odredili smo petnaest osnovnih sudova sa kojima ćemo da sarađujemo. Cilj je i da obrađujemo aktuelne teme za koje postoji najveće interesovanje građana. Na žalost, sve je češće nasilje u porodici, pa ćemo se i na to fokusirati“.

Forum sudija Srbije, u okviru USAID projekta “Pravda za sve” , planira da pored Požege i Sombora, formira ovakve Savete u Pirotu, Nišu i Vršcu.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /