in

Удружење „Тате Новосађани“ покренуло хуманитарну акцију намењену лечењу болесне деце

Удружење „Тате Новосађани“ средином марта покренуло је хуманитарну акцију, прикупљања истрошеног јестивог уља и масти. Из Удружења кажу да су до сада успели да прикупе преко 100 литара, где за сваки литар од откупног предузећа добију 50 динара. Сав новац прикупљен у тој акцији намењен је лечењу болесне деце.

Мирослав Ђорђевић, управитељ фондације „Тате Новосађани“ објашњава „Идеја о сакупљању отпадног јестивог уља и масти се случајно јавила тако што је један наш члан групе „Тате Новосађани“ ради у фирми која се бави откупом и дао нам је на састанку ту идеју, сви смо прихватили и у року од пар дана смо је и реализовали. За сада циљамо највише фирме јер они највећу количину тј. ресторане и брзу храну јер они могу највећу количину да сакупе.“

Прикупљено уље се одвози на даљу прераду у неку од земаља Европске уније, након чега се као финални производ добија биодизел. Осим тога, просипање уља у канализацију може да направи проблеме са одводом, што је још један разлог да размислите о рециклажи.

„Поред ових штетних ефеката дакле било би добро да то не радимо али да нађемо добар начин за сакупљање јер свакако да таква уља искоришћена имају велики потенцијал за добијање пре свега биодизела као једног вида алтернативног горива, биообновљиви извори, и дакле да тај отпад да кажемо, да окарактеришемо као отпад има неку употребну вредност“ наводи Дејан Крчмар професор на Природно-математичком факултету.

Чланови удружења планирају да у акцију укључе управнике зграда, како би се на улазима поставили посебни пунктови за одлагање искоришћеног уља. То би олакшало његово прикупљање и смањило загушење канализационе мреже, кажу у том удружењу.