in

Uređenje kanalske mreže u Kikindi

Uređenje kanalske mreže u Kikindi

Do sada je uklonjeno više od 260 hiljada metara kvadratnih biljne vegetacije i izmuljeno je preko 40 hiljada metara kubnih iz kanalske mreže. Čisti kanali mogu biti podsticaj i za dalja ulaganja i stvaranje novih sadržaja na tom prostoru nekadašnje reke Galacke.

U toku su završni radovi na uređenju kanalske mreže na teritoriji katastarskih opština Kikinda, Bašaid i Banatska Topola. Radovima je obuhvaćeno 30 kilometara kanalske mreže, koja je u prethodnom periodu bila zapostavljena:

“Uklonjeno je više od 260 hiljada metara kvadratnih biljne vegetacije i izmuljeno je preko 40 hiljada metara kubnih iz kanalske mreže. Deo se razastire u okolini kanala, a tamo gde to nije moguće, transportuje se na pogodne lokacije. Osim ovih radova, izvršeno je čišćenje i propusta, koji su se u prethodnom periodu začepili od biljne vegetacije i mulja“, objasnila je Danka Vasiljević, izvršna direktorka JVP „Vojvodina vode“.

Jedna od lokacija na kojoj se izvode radovi je i Staro jezero, jedno od omiljenih šetališta za Kikinđane. Čišćenjem i uređenjem, stvaraju se uslovi i za oplemenjivanjem novim sadržajima, ali i potencijalne međunarodne projekte:

“S obzirom na to da je ovo stari tok reke Galacke, možda ćemo uspeti da i prekograničnom saradnjom i projektima da apliciramo zajednički sa Rumunima i da možda u nekom narednom periodu i ponovo oživimo reku Galacku“, istakao je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Vrednost radova je 40 miliona dinara, koje su zajednički obezbedili grad Kikinda, AP Vojvodina i Javno vodovodno preduzeće „Vojvodina vode“. Izvođač radova je Javno vodoprivredno društvo „Srednji Banat“.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /