in

Усвојен план детаљне регулације туристичко рекреативног комплекса „Лежимир“

На последњој седници Скупштине града усвојен је план детаљне регулације туристичко рекреативног комплекса „Лежимир“. Сада је на потезу инвеститор.

Национални парк Фрушка гора је последњих година постао веома посећен. Уређује се путна инфраструктура, отварају се винарије те не чуди велики број туриста. Из тог разлога је инвеститор купио стати хотел, где планира изградњу новог хотелског комплекса, што мештани овог села подржавају.

Израда плана је финансирана углавном из средстава Града Сремска Митровица и поверена ЈП „Урбанизам“.

Планирани рок израде је 210 дана од дана прибављања свих релевантних података надлежних установа и институција.

Један од циљева је, такође, побољшање активног коришћења простора под заштитом, унапређење живота и рада становништва у насељу Лежимир као и стварање услова за повећање степена запослености.