in

Zašto Srbija nema nijedan kruzer? (AUDIO)

Svake godine povećava se broj poseta kruzera našim lukama. Pre 20 godina imali smo jedan pristan za kruzere, a ove godine ćemo imati 14 pristana. Što se tiče naše zemlje, postoje samo ponude stranih kompanija koje imaju kruzere, jer mi smo jedina zemlja u Evropi koja ih nema – imamo samo putničke brodove za panoramsko razgledanje Beograda. Posedujemo samo dva turistička broda u Beogradu za panoramsko razgledanje i dva beogradska preduzeća. Jedno je “Jahting klub Kej” koje ima tri putnička i četiri manja broda za razgledanje, dok druga kompanija ima brodove “Sirena” i “Horizont”, i to je sve od naše nautičke ponude razgledanja gradova, objašnjava Petar Đorđević.

Posedujemo dosta brodova za transport tereta, jer kao što znamo, najjeftiniji je transport rekom. Prošle godine rekom je bilo prevezeno 15 miliona tona robe (nafte, rude, uglja). To su kapaciteti koji zadovoljavaju našu privredu.

Za unapređenje rečnog brodarstva neophodni su nam kadrovi, koje uopšte nemamo. Jako su rigidni uslovi za sticanje zvanja u nautici, i niko ne želi da se školuje za nautička zanimanja. Za sticanje zvanja kapetan u nautici potrebno vam je minimum sedam godina…

Opširnije o ovoj temi u audio zapisu:Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /