in

Zimska služba u Pančevu spremna za sezonu

Zimska služba u Pančevu spremna za sezonu

Na održavanju više od 400 kilometara ulica i lokalnih puteva na području Grada Pančeva ove zime biće angažovano oko 20 tak vozila ,obezbeđene su dovoljne količine soli i kamenog agregata i nadležni kažu da spremno dočekuju snežne padavine. Na tom poslu i ove godine angažovana su preduzeća Sremput Ruma i Baumeister.

U zavisnosti od trenutne meteorološke situacije Zimska služba Pančeva imaće 4 stepena pripravnosti.

“Kada je prvi stepen pripravnosti na saobraćajnicama će biti 4 kamiona I dva poluteretna vozila ,drugi stepen pripravnosti 7 kamiona,treći 9 a kada su padavine većeg intenziteta, duže od 6 sati uvodimo 4 stepen I tada će na putevima biti sva mehanizacija kojom raspolažemo”, rekao je Slave Bojadžijevski, direktor JP “Urbanizam” Pančevo

Saobraćajnice ka Dolovu,Banatskom Brestovcu i Kačarevu tradicionalno su najproblematičnije prilikom većih snežnih padavina praćenih vetrom pa se i ove sezone očekuje da će na tim deonicama biti najviše posla.

Zimska služba radiće po prioritetima a u puteve prvog prioriteta spadaju oni kojima saobraćaju autobusi Pantransporta i putevi neophodni za prilaz ambulantama, školama,,domovima kulture,mesnim zajednicama i ostalim važnim institucijama u gradu i naseljenim mestima.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /