in

Стручна конференција „Млади и наслеђе – традиција и будућност у прекограничном подручју“

У претходних годину дана млади из Мађарске и Србије на радионицама, предавањима и студијским путовањима у Војводини и Мађарској упознали су културно наслеђе овог региона, научили су како да га промовишу и очувају за наредне генерације.

„Овај програм намењен је младима и пружа им могућност да заједнички праве програме и манифестације. До сада је било осам програма у Србији и Мађарској, чији циљ је да се културна традиција пренесе на нове генерације“, каже Ана Мађар, саветница за културу, спорт и омладину жупаније Чоград – Чанад.

Поред очувања, један од циљева пројекта је и да се укаже на то како одрживо управљање културним наслеђем може да помогне економски развој локалних заједница.

„Најважнији део пројекта је што су млади део тога. Они су у радионицама у еминентним институцијама културе упознали раскош културног наслеђа и значај бриге о њему“, истиче Драгана Милошевић, покрајинска секретарка за културу и информисање.

„Заштита проучавање и промоција требало би да буду циљеви и потенцијали Србије и Мађарске који ће га учинити препознатљивим и допринети бољем позиционирању на културној мапи Европе и света“, каже Александар Симурдић из Фонда „Европски послови“ АПВ.

Носиоци ИПА пројекта „Млади и наслеђе- традиција и будућност у прекограничном подручју“ су покрајинска влада, Фонд Европски послови и Жупанија Чоград – Чанад