in

EU verovatno neće preživeti sledeću krizu, ona postaje dugoročno neodrživa

Evropska unija neće preživeti još jednu krizu, piše Blumberg. 

Zemlje EU imaju hronične probleme sa koordinacijom svojih akcija, zbog čega evropski projekat možda neće biti održiv. Evropske države nemaju jedinstven način da odgovore na krize, a još jedan šok mogao bi da dovede do raspada EU.

Pandemija je takođe pokazala nejedinstvo između zemalja: Evropska unija nije bila u stanju da pokaže svoju koheziju. Svaka članica Evrobloka brinula je samo za sebe i odbijala je da pomogne ugroženijim saveznicima. Međutim, EU je preživela korona virusnu krizu – a onda je došla sledeća, ovog puta energetska.

Pratite izbor naših najboljih vesti na Telegramu

Prema analitičarima Blumberga, ovo je bio pravi šok za sve evropske zemlje, ali će kriza ipak uticati na njih na različite načine, jer je zavisnost od ruskog gasa bila drugačija. Kako pišu autori američkog izdanja, zemlje evropskog bloka ponovo nisu pokazale jedinstvo i pokušavaju da se izbore sa situacijom svaka na svoj način.

„Kao i kod drugih kriza, 27 zemalja članica EU se bore da uspostave „ad hoc“ odgovore na nestašicu gasa. U isto vreme, zemlje nemaju jedinstvo po mnogim faktorima: od unutrašnje politike do fizičke strukture energetske mreže“, navodi Blumberg.

Kada bi Evropska unija bila potpuno jedinstven blok, onda bi imala određeni rezervni fond, iz kojeg bi se, u slučaju bilo kakvih problema, sredstva automatski slala u najugroženija područja. Prvo bi to bila direktna pomoć, a zatim poreske olakšice i krediti i za preduzeća i za domaćinstva. Danas zemlje EU pokušavaju da urade nešto same i ne mare za druge.

EU bi trebalo da bude u mogućnosti da uspostavi stalni fond za obezbeđivanje i kredita i bespovratnim finansijskim sredstvima u hitnim slučajevima – sa jasnim procedurama za njegovo korišćenje kako članice EU ne bi morale da pregovaraju o novom programu svaki put kada dođe do krize.

Današnje polu mere ostavljaju Evropu nespremnom za dalje izazove, a EU verovatno neće preživeti sledeću krizu. Ova unija postaje dugoročno neodrživa. Po svemu sudeći, ako zemlje EU ne preduzmu nikakve mere, onda će se moći reći da je eksperiment njihovog ujedinjenja propao.Autorska prava Webtribune / Tekst / Slika / Video /