in

Agencija UN za izbeglice pozdravila izdavanje prve putne isprave za izbeglice

Agencija UN za izbeglice pozdravila izdavanje prve putne isprave za izbeglice

UNHCR podseća u saopštenju da je obaveza država da izdaju putne isprave izbeglicama koje legalno borave na njihovoj teritoriji i da je predviđena članom 28. Konvencije UN o statusu izbeglica iz 1951. godine.

U skladu sa ovom odredbom, Srbija je unela u svoje zakonodavstvo odredbe koje se odnose na izdavanje putnih isprava osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Predstavnik Visokog komesara UN za izbeglice u Srbiji Sufijan Adjali rekao je UNHCR čestita vlastima Srbije na još jednom važnom koraku usmerenom ka unapređenju uživanje osnovnih ljudskih prava, posebno slobode kretanja za izbeglice.

“Ovo je veoma značajno za izbeglice jer sada imaju mogućnost da putuju. Od ovog koraka će posebno imati koristi studenti izbeglice jer će sada moći da putuju u okviru studija jednako kao i njihove kolege” rekao je Adjali.

On je podsetio da je po prvi put odobreno stalno nastanjenje jednoj osobi koja ima izbeglički status u Srbiji, što predstavlja još jedan pozitivan korak ka društvenom uključivanju izbeglica u skladu sa uslovima predviđenim u nacionalnom zakonodavstvu.

“Ovi koraci svedoče o zajedničkim naporima koje su organi Republike Srbije, UNHCR i Evropska unija uložili da omoguće izbeglicama da u potpunosti uživaju svoja prava u

Srbiji”, rekao je Adjali.

UNHCR je otvorio kancelariju u Srbiji 1976. godine i od tada podržava Vladu u naporima da zaštiti i pomogne prisilno raseljenim osobama i osobama u riziku od apatridije u zemlji.

Organizacija nastoji da obezbedi mogućnost svim osobama kojima je potrebna zaštita da uživaju svoja prava i doprinesu ekonomskom, društvenom i kulturnom životu srpskog

društva.

Sredinom marta 2024. godine, u Srbiji boravi 248 osoba sa izbegličkim statusom, a koje su došle iz zemalja van regiona.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa Konvencijom o izbeglicama, uručilo je u sredu prvi pasoš državljaninu Kazahstana, koji ima status izbeglice u Srbiji.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /