in

Ekološka civilizacija u Kini: “Zemlja snova u snovima” izgrađena na neplodnim brdima

Ekološka civilizacija u Kini: “Zemlja snova u snovima” izgrađena na neplodnim brdima

Da bi nepolodno zemljište i ruralan predeo postalo to što je danas, Vlada NR Kine, realizovala je projekat koji je podržan učešćem preduzeća, uključujući i investitore za nekretnine, kompaniju “Shandong Jinrun Co Ltd.” i svih sektora društva. Selo i celokupni okrug je danas odmaralište tržišno orijentisano i bazirano je na ekološkoj održivosti.

Okrug Boshan je 2010. godine uveo inovativni koncept ekološkog blagostanja oslanjajući se na na lokalnu topografiju i reljef i integrišući karakteristične kulturne zadužbine kao što su “Tri vode”, “Tri kraljevstva” i “Tri izvora”. Ovaj koncept se zasnivao na razvojnom modelu: “poljoprivreda+kulturno stvaralaštvo+turizam+penzija”, a na kreiranju kompleksa koji integriše funkcije slobodnog vremena, istraživanja, zdravstvene nege i na razumevanju visoke efikasnosti ekoloških i ekonomskih prednosti.

Popravljanje oštećene planine, poboljšanje kvaliteta zemljišta i sađenje domaćih biljaka u proteklih 10 godina, Sanšuijuan je postigao tako što je pretvorilo nekoliko kilometara zemljišta u šume, a više od dva kilometara površine su podlegle ozelenjavanju i ulepšavanju, gde je posađeno skoro tri miliona različitog vrsta cveća i drveća. Stopa pokrivenosti šumama je porasla sa 46,2% na sadašnjih 80%, dok je stopa pokrivenosti planine vegetacijom dostigla 99%.

kina, 1

Deset godina istrajnosti rezultiralo je time da su neplodna brda obučena u “zelenu odeću” i izgrađena je vredna “zelena ekološka obala”. Ono što je nekada bila pusta planina postalo je “bašta snova” koja integriše kulturni turizam i zdravstvenu zaštitu. Od svog otvaranja, eko-turističko odmaralište Sanšuijuan je primio ukupno 200.000 turista.

Industrijski prosperitet je bio osnovni izlaz za revitalizaciju sela. Okrug Boshan je u skladu sa misijom i vizijom postavio upravo kao prioritet mesto koje će koristi za dobrobit ljudi i budućih generacija oslanjajući se na dobru ekološku osnovu stvorenu pošumljavanjem i ozelenjavanjem.

Danas je Sanšuijuan privukao 120 seljana migranata da se vrate u svoje rodne gradove radi zaposlenja, u odmaralištu. Poljoprivrednici koji rade na živopisnom mestu mogu ne samo da dobijaju naknade za prenos zemljišta svake godine, već i prosečnu mesečnu platu od 2.000 juana, kao i naknadu za iznajmljivanje mašina.

Nakon izgradnje eko-turističkog odmarališta Sanšuijuan, najveća promena koja je donela je korišćenje neiskorišćenih resursa u selu. Sa jedne strane, neiskorišćene kuće i zemljište se ponovo koriste i renoviraju putem prenosa zemljišta i zakupa kuća. Pruža se mogućnost dugoročnog zapošljavanja seljana, kako bi rešili egzistencijalne dugogodišnje probleme.