in

Grubješić: SE sam sebi ruši integriet, sve više postaje politička organizacija

Grubješić: SE sam sebi ruši integriet, sve više postaje politička organizacija

“Umesto da se drži svoje prvobitne misije, a to je da je čuvar ljudskih prava, prava nacionalnih manjina. Da mu je ključna oblast vladavina prava i demokratija. Svi oni principi i sve one vrednosti koje smo mi već 20 godina ugrađivali u Srbiji, u naše zakonodavstvo, u naše društvo”, izjavila je Grubješić za Tanjug.

Navela je da je Srbija do sada imala odličnu saradnju sa Savetom Evrope, te da ne postoji neko ministarstvo ili ustanova koja nije sarađivala sa tom evropskom organizacijom.

“Zato je sve ovo, ovako kršenje procedure i principa na kojima počiva ova najstarija evropska organizacija, za nas vrlo teško prihvatljivo”, rekla je Grubješić.

Podsetila je da je na današnjem glasanju na Odboru za političke poslove Parlamentarne skupštine SE bilo 34 glasa za usvajanje mišljenja izvestioca Dore Bakojani, a četiri glasa protiv, te da Srbija ne može da bude zadovoljna, ali ni da se pravi da ovako nešto nije bilo očekivano.

“Već sam nekoliko puta govorila o tome da je ovde mašinerija pokrenuta, da postoji većina i da postoji i volja i namera da se ‘Kosovo’ ugura u Savet Evrope. Ovo je jedan od koraka u proceduri, sednica političkog komiteta, usvojen je izveštaj izvestioca Dore Bakojani. Sledeći korak jeste plenarna sednica Parlamentarne skupštine, koja se održava između 15. i 19. aprila”, najavljuje Grubješić.

Podseća na to da je sinoć, dan uoči održavanja političkog komiteta, na sajtu Parlamentarne skupštine SE objavljen dnevni red i da je već tada tačka o izveštaju stavljena na dnevni red Skupštine.

“Oni su znali da će (mišljenje) sigurno biti usvojeno na Komitetu, inače ne bi juče dan uoči izašli sa dnevnim redom za Parlamentarnu skupštinu”, rekla je Grubješić.

Ukazala je da je čitava ova procedura guranja tvz. Kosova bez presedana u istoriji Saveta Evrope.

“Srbiji je bilo potrebno tri i po godine da postane članica Saveta Evrope, najpre kao deo zajedničke države Srbije i Crne Gore, potom kao država sukcesor. Hrvatskoj je bilo potrebno šest godina. Po čemu se ‘Kosovo’ izdvaja i čime je zaslužilo da ovakvom brzinom bude primljeno u najstariju panevropsku organizaciju? Na to pitanje nema odgovora”, navela je Grubješić.

Objašnjava takvu proceduru time što su, čim je tzv. Kosovo podnelo aplikaciju za članstvo, ekspresno imenovani izvestioci i ekspresno se glasalo da se otpočne procedura.

“Godinu dana nakon otpočinjanja procedure, po svoj prilici će se i glasati o prijemu. To jeste sve bez presedana. Takođe, nema odgovora na pitanje kako ovih 12 država članica Saveta Evrope, koje ne priznaju nezavisnost ‘Kosova’, šta će one da rade? Da li su saglasne sa tim da se primi teritorija, entitet? Ja mislim da to stvarno čini još jedan presedan”, istakla je Grubješić.

Govoreći o daljim koracima, objašnjava da Parlamentarna skupština neće doneti odluku o prijemu, već će doneti mišljenje, a odluku o eventualnom prijemu donosi samo Komitet ministara, čije sednice će biti 16. i 17. maja i dodaje da se manevarski prostor Srbije smanjuje.

Smatra da neće biti puno drugačije ni na glasanju u Parlamentarnoj skupštini, jer, kako kaže, poslanici ne zastupaju stavove svojih država.

“Pa tako nemojte da se iznenadimo da neki poslanik iz Rumunije, a znamo jednog, glasa ‘za’ i zalaže se za prijem ‘Kosova’ u Savet Evrope. Pa jedan poslanik Ukrajine, takođe glasa uvek ‘za’ i zalaže se za prijem. A dolaze iz zemalja koje ne priznaju nezavisnost ‘Kosova’. Dakle, poslanici su ipak vlasnici svoga glasa i u stvarnosti poslaničke grupe su te koje odlučuju kako će se glasati. Ali, s obzirom da se traži dvotrećinska većina od broja prisutnih, mislim da i tu neće biti prevelikih komešanja, nažalost”, navela je Grubješić.

Navela je da je izvestilac Bakojani odustala od tri uslova koja su postojala za članstvo i fokusirala se samo na jedan, onaj o vraćanju zemlje manastiru Dečani, dok se ispunjavanje ostalih uslova ostavlja za period posle eventualnog prijema.

“A kako ćete ih usloviti nakon prijema? Čime ćete ih usloviti da ispune sve obaveze?”, istakla je Grubješić.

To što bi tzv. Kosovo bilo pod monitoringom ako evenualno uđe u SE, dodaje ona, ne znači ništa, jer svaka država koja uđe u SE nalazi se pod monitoringom određeno vreme.

“Srbija je još uvek pod monitoringom, Albanija je tek nedavno, nema desetak dana, izašla iz monitoringa, 25 godina je bila pod monitoringom. Dakle, to nije uopšte poenta. To su samo obećanja koje ‘kosovske’ vlasti daju, da će ispuniti nakon ulazka. Ako netko u to zaista veruje i veruje svemu što sa te strane dolazi, onda ja zaista nemam komentar”, poručila je Grubješić.

Navela je i da Bakojani u svom izveštaju kaže da se nije doticala pitanja državnosti tzv. Kosova.

“U Savet Evrope se primaju države, ne primaju se ni teritorije, ni entiteti. To što ona govori je malo u sukobu sa realnošću i sa pravilima i procedurama ove organizacije u koju ‘Kosovo’ želi da uđe”, zaključila je Grubješić.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /